Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komplexný návrh počítačovej siete podniku
Autor: Ing. Pavol Rajnič
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komplexný návrh počítačovej siete podniku
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá komplexným návrhom počítačovej siete v spoločnosti Stomadent s.r.o. Cieľom práce je popísať súčasný stav počítačových sietí vo svete, vysvetliť čo to vlastne počítačová sieť je, popísať momentálnu situáciu v navrhovanej firme a na základe týchto informácií čo najlepšie navrhnúť počítačovú sieť, ktorá by vyhovovala požiadavkám, ktoré určuje manažment firmy. Počítačová sieť firmy bude taktiež obsahovať tlačiarne, bezpečnostný systém vo forme bezpečnostných kamier či dochádzkový systém, fungujúci prostredníctvom odtlačkov prsta. Server a počítačová sieť musia byť vždy otvorené ďalším možnostiam rozširovania, preto sú navrhnuté zariadenia, ktoré po zapojení navrhovaných komponentov nebudú plne kapacitne vyťažené. Práca následne popisuje vhodné softvérové riešenia pri voľbe operačných systémov, antivírusových programoch, či pracovných nástrojoch jednotlivých pracovných pozícií. Rozhodujúcim faktorom pri navrhovaní tejto počítačovej siete sú požiadavky navrhovanej spoločnosti, ako aj ich zosúladenie s finančnými možnosťami tejto firmy. Výstupom z tejto práce je teda najvhodnejší návrh počítačovej siete v podniku Stomadent s.r.o.
Kľúčové slová:Počítačová sieť, Hardware, Software, Návrh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene