Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Automatizovaný zavlažovací systém
Autor: Ing. Šimon Sýkora
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Automatizovaný zavlažovací systém
Abstrakt:V diplomovej práci na tému "Automatizovaný zavlažovací systém" je v prvej časti spomenutá teória o najvhodnejšej vode pre zavlažovanie, častiach automatizovaného zavlažovacieho systému a jednotlivých typoch zavlažovania. Ďalej je spomenutá rovnomernosť postreku, vhodnosť pôdy a efektívnosť. V neposlednom rade dostupné hotové systémy na trhu a jednodoskové počítače. Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a vyhotoviť automatizovaný zavlažovací systém, ktorý sa dá jednoducho ovládať cez program s možnosťou, že systém pracuje po nastavení samostatne. Program riadi jednotlivé ventily tak, aby ekonomicky využíval vodu. Kontrolovala sa vlhkosť pôdy pre jednotlivé časti plochy, ktorá sa zavlažuje. V tretej kapitole je uvedený postup a zariadenia použité pri vytváraní systému. Návrhom konkrétneho systému, výberom vhodných zariadení, ale aj vyhotovením riadiacej jednotky, sa zaoberá kapitola číslo štyri. V prílohe práce je vytvorený prehľad parametrov použitých prístrojov a zariadení, ale aj zobrazený celý kód programu.
Kľúčové slová:LabVIEW, vlhkosť, myRIO, zavlažovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene