Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Automated irrigation system
Written by (author): Ing. Šimon Sýkora
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizovaný zavlažovací systém
Summary:V diplomovej práci na tému "Automatizovaný zavlažovací systém" je v prvej časti spomenutá teória o najvhodnejšej vode pre zavlažovanie, častiach automatizovaného zavlažovacieho systému a jednotlivých typoch zavlažovania. Ďalej je spomenutá rovnomernosť postreku, vhodnosť pôdy a efektívnosť. V neposlednom rade dostupné hotové systémy na trhu a jednodoskové počítače. Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a vyhotoviť automatizovaný zavlažovací systém, ktorý sa dá jednoducho ovládať cez program s možnosťou, že systém pracuje po nastavení samostatne. Program riadi jednotlivé ventily tak, aby ekonomicky využíval vodu. Kontrolovala sa vlhkosť pôdy pre jednotlivé časti plochy, ktorá sa zavlažuje. V tretej kapitole je uvedený postup a zariadenia použité pri vytváraní systému. Návrhom konkrétneho systému, výberom vhodných zariadení, ale aj vyhotovením riadiacej jednotky, sa zaoberá kapitola číslo štyri. V prílohe práce je vytvorený prehľad parametrov použitých prístrojov a zariadení, ale aj zobrazený celý kód programu.
Key words:LabVIEW, vlhkosť, myRIO, zavlažovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited