Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

     
Graduate          Final thesis     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Open Source Based Computer Network Design
Written by (author):
Ing. Tomáš Radecký
Department:
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh počítačovej siete na báze open-source prvkov
Summary:
Hlavným cieľom práce je demonštrovať schopnosť a všestrannosť využitia alternatívnej počítačovej siete postavenej na verejne dostupných aplikáciách a zariadeniach s minimálnymi investíciami. Jej skonštruovanie musí zodpovedať platformám, ktoré sú momentálne ponúkané lídrami na trhu, ale narozdiel od nich poskytovať možnosť individuálneho nastavenia podľa požiadaviek klienta s možnosťou okamžitého prispôsobenia. Sekundárnym cieľom bola modifikácia služieb, tak aby boli schopné konkurovať pokročilým funkciám a službám, ktoré poskytujú komerčné spoločnosti ako bonus k základným a čo možno najefektívnejšie využiť dostupné zdroje a minimalizovať náklady a čas potrebný na realizáciu vylepšení. Toto sa nám pri zhodnotení práce podarilo, avšak s vysokým potenciálom na zlepšenie a rozšírenie funkcií do budúcnosti. Značným prínosom práce je spojenie rozličných návodov a nástrojov, ktoré sú momentálne využívané a selekcia tých najvhodnejších pre dané požiadavky.
Key words:firewall, switch, router, virtuálna sieť, licencia, zdrojový kód

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited