Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh počítačovej siete na báze open-source prvkov
Autor:
Ing. Tomáš Radecký
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh počítačovej siete na báze open-source prvkov
Abstrakt:
Hlavným cieľom práce je demonštrovať schopnosť a všestrannosť využitia alternatívnej počítačovej siete postavenej na verejne dostupných aplikáciách a zariadeniach s minimálnymi investíciami. Jej skonštruovanie musí zodpovedať platformám, ktoré sú momentálne ponúkané lídrami na trhu, ale narozdiel od nich poskytovať možnosť individuálneho nastavenia podľa požiadaviek klienta s možnosťou okamžitého prispôsobenia. Sekundárnym cieľom bola modifikácia služieb, tak aby boli schopné konkurovať pokročilým funkciám a službám, ktoré poskytujú komerčné spoločnosti ako bonus k základným a čo možno najefektívnejšie využiť dostupné zdroje a minimalizovať náklady a čas potrebný na realizáciu vylepšení. Toto sa nám pri zhodnotení práce podarilo, avšak s vysokým potenciálom na zlepšenie a rozšírenie funkcií do budúcnosti. Značným prínosom práce je spojenie rozličných návodov a nástrojov, ktoré sú momentálne využívané a selekcia tých najvhodnejších pre dané požiadavky.
Kľúčové slová:
firewall, switch, router, virtuálna sieť, licencia, zdrojový kód

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene