Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komplexný návrh multimediálnej a počítačovej cvičebne pre základné školy v SR
Autor: Ing. Jakub Strmeň
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komplexný návrh multimediálnej a počítačovej cvičebne pre základné školy v SR
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá multimédiami používanými pri výučbe na základných školách. Sú v nej zahrnuté aj širšie súvislosti týkajúce sa problematiky. Práca sa zakladá na reálnom stave zo základnej školy Radvanská 1, Námestie Ľudovíta Štúra v Banskej Bystrici. Multimediálna cvičebňa bude vytvorená pre potreby žiakov základnej školy prvého a druhého stupňa. Z toho vyplýva, že bude využívaná žiakmi širokého spektra ich počítačových znalostí. Tento fakt sa musí nutne odraziť na jej technickom a softwarovom vybavení. Trieda bude vybavená technikou, ktorá bude zodpovedať daným požiadavkám vzdelávacích programov učebných osnov, a to ako technických, tak ekonomických. Ďalej bude disponovať najnovšími didaktickými a ergonomickým pomôckami.
Kľúčové slová:multimédia, základná škola, didaktické pomôcky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene