Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development of web presentation of selected company
Written by (author): Ing. Eduard Sedlák
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Webová prezentácia produktov vybranej obchodnej prevádzky
Summary:Webové prezentácie sú v súčasnosti najrozšírenejším spôsobom prezentácie produktov prakticky ľubovoľnej obchodnej prevádzky. Cieľom diplomovej práce je návrh modulu s využitím súčasných technológií, aby bolo možné vytvoriť používateľsky prívetivú webovú prezentáciu produktov vybranej spoločnosti. Hlavná orientácia bude smerovať k vytvoreniu administračného rozhrania, ktoré umožní spravovanie sortimentu uloženého na databázovom serveri.
Key words:MySQL, PHP, OOP, Webová prezentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited