Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     
     
     
Final thesis
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Creating the relative database in the MySQL database system
Written by (author):
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Holovič
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vytvorenie relačnej databázy v databázovom systéme MYSQL
Summary:Keďže v súčasnosti sú veľmi rozšírené informačné databázové systémy, cieľom práce je vytvorenie relačnej databázy pre informačný systém pomocou databázového systému MySQL, vďaka jeho výbornej dostupnosti a podpory u väčšiny operačných systémov a to na využitie GPS v doprave. V práci sú vysvetlené a popísané základné charakteristiky, pojmy a spôsoby vytvorenia databáz. Konkrétne na vytvorenie relačnej databázy sme využili MySQL Workbench, ktorý poskytuje grafický nástroj pre prácu s MySQL databázami. Vytvorenú databázu sme následne synchronizovali s internetovou aplikáciou phpMyAdmin.
Key words:
MySQL Workbench, MySQL, Databáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited