Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

Kontakty          Výučba     Záverečná práca
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vytvorenie relačnej databázy v databázovom systéme MYSQL
Autor: Bc. Peter Farkaš
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Ing. Ľuboš Holovič
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vytvorenie relačnej databázy v databázovom systéme MYSQL
Abstrakt:
Keďže v súčasnosti sú veľmi rozšírené informačné databázové systémy, cieľom práce je vytvorenie relačnej databázy pre informačný systém pomocou databázového systému MySQL, vďaka jeho výbornej dostupnosti a podpory u väčšiny operačných systémov a to na využitie GPS v doprave. V práci sú vysvetlené a popísané základné charakteristiky, pojmy a spôsoby vytvorenia databáz. Konkrétne na vytvorenie relačnej databázy sme využili MySQL Workbench, ktorý poskytuje grafický nástroj pre prácu s MySQL databázami. Vytvorenú databázu sme následne synchronizovali s internetovou aplikáciou phpMyAdmin.
Kľúčové slová:MySQL Workbench, MySQL, Databáza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene