Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

     
     
     Záverečná práca     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Využitie minipočítačov pri meraní fyzikálnych veličín
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Mgr. Patrik Bodemeijer
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie minipočítačov pri meraní fyzikálnych veličín
Abstrakt:
V bakalárskej práci na tému „Využitie minipočítačov pri meraní fyzikálnych veličín“ je v prvej časti obsiahnutá teória o meraní teploty, príklady dostupných jednotlivých minipočítačov, ktoré možno využiť pre meranie. Ďalej sú spomenuté podmienky mikroklímy na pracovisku vyplývajúce zo zákona. Cieľom práce je oboznámenie s problematikou merania, hardvérového a softvérového vybavenia minipočítača. V tretej kapitole sú uvedené zariadenia použité pri meraní, postupy zapojenia. Zdrojový kód pre meranie, zámer merania, vyhodnocovanie údajov sa nachádza v kapitole číslo štyri. Návrhom výsledkov merania na ovládanie vykurovacej jednotky pomocou minipočítaču sa zaoberá posledná piata kapitola. V prílohách sú uvedené ďalšie možné využitia minipočítaču.
Kľúčové slová:
teplota, vlhkosť, Raspberry Pi, Python

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene