Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

     
     
     
Final thesis
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Testing the electrical parameters of oil compressors for cooling devices
Written by (author): Bc. Ján Bossányi
Department:
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:
Ing. Štefan Borbely
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Testovanie elektrických parametrov olejových kompresorov do chladiacich zariadení
Summary:
Cieľom práce je uvedenie na trh nových produktov pre spoločnosť Nidec Appliance Global tak aby bola spoločnosť konkurencieschopná na trhu v danom odvetví kompresorovej výroby. Prvá časť je venovaná teoretickým a historickým poznatkom ktoré poskytujú základ tejto práci z ktorých vychádza aj analýza a praktická časť. Druhá časť charakterizuje testy ktorým musia vyhovieť všetky produkty tak aby mohli byť predávané na čo najväčšom svetovom trhu predaju kompresorov. V záverečnej časti sú rozpracované všetky testy ktoré sa vykonávali, výpočty ohľadom dizajn parametrov na jednotlivé trhy.
Key words:
chladiace zariadenie, kompresor, dizajn, trh, laboratórne testy, meranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited