Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Testovanie elektrických parametrov olejových kompresorov do chladiacich zariadení
Autor: Bc. Ján Bossányi
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Borbely
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Testovanie elektrických parametrov olejových kompresorov do chladiacich zariadení
Abstrakt:Cieľom práce je uvedenie na trh nových produktov pre spoločnosť Nidec Appliance Global tak aby bola spoločnosť konkurencieschopná na trhu v danom odvetví kompresorovej výroby. Prvá časť je venovaná teoretickým a historickým poznatkom ktoré poskytujú základ tejto práci z ktorých vychádza aj analýza a praktická časť. Druhá časť charakterizuje testy ktorým musia vyhovieť všetky produkty tak aby mohli byť predávané na čo najväčšom svetovom trhu predaju kompresorov. V záverečnej časti sú rozpracované všetky testy ktoré sa vykonávali, výpočty ohľadom dizajn parametrov na jednotlivé trhy.
Kľúčové slová:chladiace zariadenie, kompresor, dizajn, trh, laboratórne testy, meranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene