Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The usage of ARDUINO platform for building a 3D printer
Written by (author): Ing. Patrik Chalmovský
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:Ing. Martin Paštiak
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie platformy ARDUINO pri konštrukcii 3D tlačiarne
Summary:Diplomová práca sa zaoberá vlastným návrhom 3D tlačiarne s využitím mikroprocesorovej vývojovej platformy Arduino. V práci je popísaný návrh a konštrukcia 3D tlačiarne a s tým spojené problémy. Arduino slúži ako finančne nenáročný ovládací systém tlačiarne, ktorý dokáže byť ľahko rozšíriteľný o rôzne funkcie zlepšujúce kvalitu a komfort tlače. Výtlačky na tlačiarni budú vyhotovené technológiou fused deposition modeling (FDM). Cieľom práce bolo vytvoriť funkčnú 3D tlačiareň ovládanú pomocou Arduino s možnosťou tlače rôznych materiálov pri zachovaní nízkej ceny v porovnaní s komerčne predávanými 3D tlačiarňami.
Key words:3D tlačiareň, Arduino, konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited