Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     
Graduate
     
Lesson          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Practical solution problems of 3D printers
Written by (author):
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Praktické riešenia problematiky 3D tlačiarní
Summary:
Podstatou tejto diplomovej práce je oboznámenie verejnosti s technológiou 3D tlače a popis funkčnosti 3D tlačiarne. V prvej kapitole sa zaoberám históriou a vývojom tlačiarní. V druhej kapitole popisujem využitie 3D tlačiarne v rôznych odvetviach a to nielen v teoretickej rovine, ale uvádzam aj príklady reálneho použitia 3D tlačiarne doma aj v zahraničí. V tretej kapitole sa venujem navrhovaniu objektov v programe Autodesk a komponentom, ktoré boli ku konštrukcii potrebné. Vo vlastnej práci ukazujem a popisujem zostrojenie 3D tlačiarne RepRap a poukazujem na komplikácie ktoré sa vyskytli pri jej zhotovovaní. V závere som sa zameral na vytlačené produkty a ich nedostatkom, ktoré som sa snažil definovať a odstrániť.
Key words:
3D tlačiareň, RepRap, Autodesk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited