Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     Graduate     Lesson     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design and practical solution for all in one installation of the Windows operating system
Written by (author):
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a praktické riešenie all in one inštalácie operačného systému Windows
Summary:
Práca je zameraná na naprogramovanie aplikácie, ktorá bude schopná vytvoriť All-in-One inštaláciu operačného systému Windows. V práci sú zahrnuté poznatky o operačnom systéme Windows, o aktuálnych spôsoboch inštalovania tohto systému a prehľad konkurenčných aplikácií k tvorbe All in One inštalácie. Práca obsahuje postup návrhu grafického prostredia aplikácie a následné programovanie jednotlivých kariet a tlačidiel. Vo výsledkoch je uvedený konkrétny príklad využitia aplikácie, ktorý bol riadne otestovaný a je funkčný. Aplikácia okrem predmetného spájania obrazov OS Windows tiež umožňuje úpravu obrazov a registrov, konvertovanie na komprimovaný obraz ESD, rozdelenie na viacero menších SWM súborov, uloženie aktuálne nainštalovaného systému, inštaláciu ovládačov, jazykov a aktualizácií.
Key words:Windows, aplikácia, programovanie, All-in-One, inštalácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited