Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of operational safety of computer classrooms at primary and secondary schools
Written by (author): Ing. Patrik Šikeť
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:Mgr. Ján Novák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných a stredných škôl
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach na základných a stredných školách. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy o informatike, informačnej spoločnosti a počítačoch. Ďalej sú uvedené riziká a pracovné podmienky, ktoré ovplyvňujú prácu s počítačom. Práca sa zakladá na reálnom stave zo Strednej priemyselnej školy v Leviciach na Ul. Františka Hečku 25. V práci sú uvedené vybrané počítačové cvičebne vyššie menovanej školy, kde sme identifikovali a analyzovali zariadenia a prostredie cvičební. Cieľom práce je zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v počítačových cvičebniach. Okrem bezpečnosti v počítačových cvičebniach sa práca zaoberá aj ergonomickými pomôckami používanými v priestoroch. Poukazuje na zdravé a bezpečné prostredie v počítačových cvičebniach, poukazuje na nedostatky a návrhy na ich odstránenie. Preto je dôležité, aby sa v počítačových cvičebniach dodržiavali platné normy, zákony a vyhlášky, a tak sa predišlo zraneniam a poškodeniu zariadenia v počítačových cvičebniach.
Key words:informatika, prevádzková bezpečnosť, počítačové cvičebne

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited