Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných a stredných škôl
Autor: Ing. Patrik Šikeť
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:Mgr. Ján Novák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných a stredných škôl
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach na základných a stredných školách. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy o informatike, informačnej spoločnosti a počítačoch. Ďalej sú uvedené riziká a pracovné podmienky, ktoré ovplyvňujú prácu s počítačom. Práca sa zakladá na reálnom stave zo Strednej priemyselnej školy v Leviciach na Ul. Františka Hečku 25. V práci sú uvedené vybrané počítačové cvičebne vyššie menovanej školy, kde sme identifikovali a analyzovali zariadenia a prostredie cvičební. Cieľom práce je zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v počítačových cvičebniach. Okrem bezpečnosti v počítačových cvičebniach sa práca zaoberá aj ergonomickými pomôckami používanými v priestoroch. Poukazuje na zdravé a bezpečné prostredie v počítačových cvičebniach, poukazuje na nedostatky a návrhy na ich odstránenie. Preto je dôležité, aby sa v počítačových cvičebniach dodržiavali platné normy, zákony a vyhlášky, a tak sa predišlo zraneniam a poškodeniu zariadenia v počítačových cvičebniach.
Kľúčové slová:informatika, prevádzková bezpečnosť, počítačové cvičebne

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene