Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Security system draft for small manufacturing company
Written by (author): Bc. Matúš Drahoš
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:Ing. Ján Horňák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zabezpečovacieho systému malej výrobnej firmy
Summary:Od počiatku civilizácie má každý človek potrebu chrániť svoj majetok. Rovnako ako sa vyvíjalo ľudstvo vyvíjalo sa aj zabezpečenie. Zabezpečenie prešlo dlhú cestu od drevených plotov až do dnešnej podoby elektronického zabezpečenia. Zabezpečovacie systémy sú dnes súčasťou každodenného života ľudí. Cieľom bakalárskej práce je zabezpečiť budovy komplexu použitím zabezpečovacích systémov. Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa týka histórie, vývoja, teórie elektronických zabezpečovacích systémov, pojmami z oblasti zabezpečenia a jednotlivými prvkami. Časť druhá je praktická a obsahuje pôdorysy, návrh zabezpečenia v jednotlivých budovách komplexu, návrh prvkov pre dané zabezpečenie, nastavenie systému, umiestnenie prvkov, umiestnenie kabeláže a výpočet celkovej ceny zabezpečenia.
Key words:zabezpečovacie systémy, objekty, návrh, pôdorysy, prvky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited