Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikační číslo: 1457
 

     Absolvent     
     
Závěrečná práce
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Komplexný návrh počítačovej siete pre drevospracujúcu firmu
Autor: Bc. Nicolas Lavo
Pracoviště:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce:
Oponent:
PaedDr. PhDr. László Parák, MBA
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Komplexný návrh počítačovej siete pre drevospracujúcu firmu
Abstrakt:
Riešenie návrhu počítačových sietí je dnes veľmi rozšírené nakoľko sa počítačové siete najčastejšie vyskytujú v našich domácnostiach, firmách a všade okolo nás. Táto práca sa priamo zaoberá základnými poznatkami o počítačových sieťach a všetkým čo priamo súvisí s komplexným návrhom počítačovej siete. Počítačové siete môžu byť riešené bezdrôtovo, pomocou metalickej kabeláže alebo kombinovane. V tejto práci sme sa zaoberali metalickou variantou návrhu počítačovej siete, v ktorej sme použili aj zariadenia ako WiFi routery pre bezdrôtovú komunikáciu zariadení. Návrh počítačovej siete sa týka firmy ktorá spracováva drevo a vyrába z neho rôzne produkty. Cieľom tejto bakalárskej práce je bližšie oboznámenie sa s počítačovými sieťami a sieťovými prvkami, ktoré sa v počítačových sieťach vyskytujú a samozrejme kompletný návrh počítačovej siete pre firemný komplex aj s cenovou ponukou. Sme presvedčení že táto bakalárska práca môže poslúžiť na získanie užitočných informácií o počítačových sieťach pre ľudí, ktorí si chcú zdokonaliť svoje vedomosti z danej oblasti a zároveň tieto informácie môžu aplikovať pri ďalších riešeniach počítačových sietí.
Klíčová slova:
LAN, MAN, PAN, RACK, WiFi

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně