Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 

Contacts
     
Graduate
     
          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Complex Draft of a Computer Network for Woodworking Company
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:
PaedDr. PhDr. László Parák, MBA
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Komplexný návrh počítačovej siete pre drevospracujúcu firmu
Summary:
Riešenie návrhu počítačových sietí je dnes veľmi rozšírené nakoľko sa počítačové siete najčastejšie vyskytujú v našich domácnostiach, firmách a všade okolo nás. Táto práca sa priamo zaoberá základnými poznatkami o počítačových sieťach a všetkým čo priamo súvisí s komplexným návrhom počítačovej siete. Počítačové siete môžu byť riešené bezdrôtovo, pomocou metalickej kabeláže alebo kombinovane. V tejto práci sme sa zaoberali metalickou variantou návrhu počítačovej siete, v ktorej sme použili aj zariadenia ako WiFi routery pre bezdrôtovú komunikáciu zariadení. Návrh počítačovej siete sa týka firmy ktorá spracováva drevo a vyrába z neho rôzne produkty. Cieľom tejto bakalárskej práce je bližšie oboznámenie sa s počítačovými sieťami a sieťovými prvkami, ktoré sa v počítačových sieťach vyskytujú a samozrejme kompletný návrh počítačovej siete pre firemný komplex aj s cenovou ponukou. Sme presvedčení že táto bakalárska práca môže poslúžiť na získanie užitočných informácií o počítačových sieťach pre ľudí, ktorí si chcú zdokonaliť svoje vedomosti z danej oblasti a zároveň tieto informácie môžu aplikovať pri ďalších riešeniach počítačových sietí.
Key words:
LAN, MAN, PAN, RACK, WiFi

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited