Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     
               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Stock database system for pump production and repair
Written by (author):
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Skladový databázový systém pre výrobu a opravy čerpadiel
Summary:Uvedená práca je zameraná na návrh skladového databázového systému pre výrobu a opravy čerpadiel danej firmy. Na naprogramovanie tohto systému sa použije program MS Access. Práca má za cieľ vytvoriť prehľadný systém, ktorý bude obsahovať všetky dôležité informácie o sklade danej firmy a firma vďaka nemu bude schopná lepšie kontrolovať stav materiálu a výrobkov. Výsledkom bude komplexná databáza, ktorú s malými úpravami je možné použiť v akejkoľvek firme, pre lepší prehľad v sklade.
Key words:
Databáza, Sklad, MS Access

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited