Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
3D printer in the design of a hydrogenerator to power a farm fence
Written by (author): Matej Gubány
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie 3D tlačiarne pri návrhu hydrogenerátora pre napájanie oplôtka farmy
Summary:
Cieľom práce je opísať modelovanie synchrónneho generátora s permanentnými magnetmi v trojdimenzionálnom modelovacom programe fusion 360, Opísať postupy rýchleho prototypovania na FDM 3D tlačiarni Tronxy xy2-pro,Meranie vlastností generátora pri meraní naprázdno a meraní nakrátko. Vytvorenie základných charakteristík synchrónneho generátora s permanentnými magnetmi, Opis miesta aplikácie a generátora na napájanie ostrovného režimu farmy. Do práce je zahrnutá cena tlače takéhoto modelu, s časovou náročnosťou prototypovania. Výpočet potenciálu vodného toku, meranie prietoku vodného toku, výberom prevodníka kinetickej energie na mechanickú derivačného mikro zdroja elektrickej energie. Opis vlastností použitých materiálov s aplikáciou tepelného zušľachtenia.
Key words:generátor,, ostrovný režim, 3D tlač, Rýchle protypovanie,, synchrónny, vodná energia,

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited