Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

     
     
     
Záverečná práca     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie 3D tlačiarne pri návrhu hydrogenerátora pre napájanie oplôtka farmy
Autor: Bc. Matej Gubány
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Využitie 3D tlačiarne pri návrhu hydrogenerátora pre napájanie oplôtka farmy
Abstrakt:Cieľom práce je opísať modelovanie synchrónneho generátora s permanentnými magnetmi v trojdimenzionálnom modelovacom programe fusion 360, Opísať postupy rýchleho prototypovania na FDM 3D tlačiarni Tronxy xy2-pro,Meranie vlastností generátora pri meraní naprázdno a meraní nakrátko. Vytvorenie základných charakteristík synchrónneho generátora s permanentnými magnetmi, Opis miesta aplikácie a generátora na napájanie ostrovného režimu farmy. Do práce je zahrnutá cena tlače takéhoto modelu, s časovou náročnosťou prototypovania. Výpočet potenciálu vodného toku, meranie prietoku vodného toku, výberom prevodníka kinetickej energie na mechanickú derivačného mikro zdroja elektrickej energie. Opis vlastností použitých materiálov s aplikáciou tepelného zušľachtenia.
Kľúčové slová:generátor,, ostrovný režim, 3D tlač, Rýchle protypovanie,, synchrónny, vodná energia,

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene