Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikační číslo: 1457
Univerzitní e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu
Autor: Bc. Dominik Hrnko
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:Ing. Monika Novotná
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu
Abstrakt:Táto bakalárska práca je zameraná na návrh informačného systému pre firmu SKIPPI Nitra, s.r.o. Na programovanie informačného systému je na výber viacero programovacích jazykov. Medzi najpoužívanejšie systémy riadenia bázy dát patrí Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, Visual Fox Pro, DB2, Informix, Microsoft Access. Na návrh informačného systému bol nami zvolený program MS Access pre jeho jednoduchosť a dostupnosť v Office balíku. Prvým krokom tejto práce bolo oboznámiť sa so súčasným stavom spracovania informácií vo firme. Následne sme si určili požiadavky na databázový systém, aby sme zaistili správne spracovanie informácií. Následne sme sa dostali k vytváraniu potrebných tabuliek, dotazov, formulárov, zostáv a makier na manipulovanie s potrebnými údajmi. Dané tabuľky sú medzi sebou prepájané pomocou jedinečných identifikačných kľúčov jednoduchými relačnými vzťahmi pre spoluprácu medzi sebou. Výsledkom danej práce je informačný systém, ktorý spĺňa nami stanovené požiadavky na spracovanie informácií firmy SKIPPI Nitra, s.r.o. a uľahčuje prehľad v informáciách.
Klíčová slova:databáza, MS Access, SKIPPI Nitra, s.r.o.

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně