Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu
Autor: Bc. Dominik Hrnko
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:Ing. Monika Novotná
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu
Abstrakt:Táto bakalárska práca je zameraná na návrh informačného systému pre firmu SKIPPI Nitra, s.r.o. Na programovanie informačného systému je na výber viacero programovacích jazykov. Medzi najpoužívanejšie systémy riadenia bázy dát patrí Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, Visual Fox Pro, DB2, Informix, Microsoft Access. Na návrh informačného systému bol nami zvolený program MS Access pre jeho jednoduchosť a dostupnosť v Office balíku. Prvým krokom tejto práce bolo oboznámiť sa so súčasným stavom spracovania informácií vo firme. Následne sme si určili požiadavky na databázový systém, aby sme zaistili správne spracovanie informácií. Následne sme sa dostali k vytváraniu potrebných tabuliek, dotazov, formulárov, zostáv a makier na manipulovanie s potrebnými údajmi. Dané tabuľky sú medzi sebou prepájané pomocou jedinečných identifikačných kľúčov jednoduchými relačnými vzťahmi pre spoluprácu medzi sebou. Výsledkom danej práce je informačný systém, ktorý spĺňa nami stanovené požiadavky na spracovanie informácií firmy SKIPPI Nitra, s.r.o. a uľahčuje prehľad v informáciách.
Kľúčové slová:databáza, MS Access, SKIPPI Nitra, s.r.o.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene