Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of information system for small manufacturing company
Written by (author): Bc. Dominik Hrnko
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:Ing. Monika Novotná
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačného systému pre malú výrobnú firmu
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na návrh informačného systému pre firmu SKIPPI Nitra, s.r.o. Na programovanie informačného systému je na výber viacero programovacích jazykov. Medzi najpoužívanejšie systémy riadenia bázy dát patrí Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, Visual Fox Pro, DB2, Informix, Microsoft Access. Na návrh informačného systému bol nami zvolený program MS Access pre jeho jednoduchosť a dostupnosť v Office balíku. Prvým krokom tejto práce bolo oboznámiť sa so súčasným stavom spracovania informácií vo firme. Následne sme si určili požiadavky na databázový systém, aby sme zaistili správne spracovanie informácií. Následne sme sa dostali k vytváraniu potrebných tabuliek, dotazov, formulárov, zostáv a makier na manipulovanie s potrebnými údajmi. Dané tabuľky sú medzi sebou prepájané pomocou jedinečných identifikačných kľúčov jednoduchými relačnými vzťahmi pre spoluprácu medzi sebou. Výsledkom danej práce je informačný systém, ktorý spĺňa nami stanovené požiadavky na spracovanie informácií firmy SKIPPI Nitra, s.r.o. a uľahčuje prehľad v informáciách.
Key words:databáza, MS Access, SKIPPI Nitra, s.r.o.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited