Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

     Graduate          Final thesis
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Implementation of the ROBOTSTUDIO program to develop robotic workspace programming examples
Written by (author): Ing. Jakub Pelikán
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Implementácia programu ROBOT STUDIO pri tvorbe vzorových postupov pri programovaní robotického pracoviska
Summary:
Podstatou mojej diplomovej práce je oboznámenie sa z analýzou a tvorbou postupov pri programovaní priemyselného robota a simuláciou jeho činnosti. V prvej časti sa práca zaoberá offline programovaním, dráhou robota a softvérom na programovanie robotov. V druhej časti práce boli vytvorené a odsimulované riadiace programy pre robota pomocou programu RobotStudio. Tieto programy popisujú tri rôzne činnosti práce priemyselného robota, ktoré sú detailne popísané a simulované. Výsledkom tejto diplomovej práce je získanie poznatkov z problematiky programovania robotov a vytvorenie vzorových postupov, ktoré sa dajú využiť ako učebná pomôcka.
Key words:
Robot, Offline programovanie, Tvorba vzorových postupov, RobotStudio

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited