Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of operational safety in a computer classrooms in elementary schools
Written by (author): Ing. Veronika Lenčéšová
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných škôl
Summary:Diplomová práca sa zaoberá bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s počítačmi v školských zariadeniach. Súčasťou práce je teoretická časť, ktorá obsahuje informácie o požiadavkách na usporiadanie pracovného prostredia počítačovej učebne, ako podlahové plochy, osvetlenie, rozmiestnenie pracovných miest, hluk a mikroklimatické podmienky v cvičebniach. Ďalej obsahuje informácie týkajúce sa ergonómie jednotlivých miest pri práci s počítačom. Tiež popisuje vhodné vybavenie počítačovej cvičebne, správne použitie pracovného stola a pracovnej stoličky. Práca obsahuje požiadavky na bezpečnosť v počítačových cvičebniach základných škôl, právny rámec upravujúci túto problematiku. Tiež informuje o postupe hodnotení rizík pre objasnenie problematiky. Cieľom práce je poukázať na možné nedostatky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní počítačov v cvičebniach. V praktickej časti sa venujeme skutočnému prostrediu počítačových cvičební na Základnej škole Krčméryho v Nitre. Aplikovaním rozšírenej bodovej metódy, hodnotíme riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť v počítačových cvičebniach. V prípade zistenia nedostatkov, práca obsahuje opatrenia na zníženie rizika vzniku úrazu alebo poškodenia majetku.
Key words:počítač, počítačová cvičebňa, prevádzková bezpečnosť, hodnotenie rizík, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited