Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

     Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných škôl
Autor:
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Analýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných škôl
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s počítačmi v školských zariadeniach. Súčasťou práce je teoretická časť, ktorá obsahuje informácie o požiadavkách na usporiadanie pracovného prostredia počítačovej učebne, ako podlahové plochy, osvetlenie, rozmiestnenie pracovných miest, hluk a mikroklimatické podmienky v cvičebniach. Ďalej obsahuje informácie týkajúce sa ergonómie jednotlivých miest pri práci s počítačom. Tiež popisuje vhodné vybavenie počítačovej cvičebne, správne použitie pracovného stola a pracovnej stoličky. Práca obsahuje požiadavky na bezpečnosť v počítačových cvičebniach základných škôl, právny rámec upravujúci túto problematiku. Tiež informuje o postupe hodnotení rizík pre objasnenie problematiky. Cieľom práce je poukázať na možné nedostatky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní počítačov v cvičebniach. V praktickej časti sa venujeme skutočnému prostrediu počítačových cvičební na Základnej škole Krčméryho v Nitre. Aplikovaním rozšírenej bodovej metódy, hodnotíme riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť v počítačových cvičebniach. V prípade zistenia nedostatkov, práca obsahuje opatrenia na zníženie rizika vzniku úrazu alebo poškodenia majetku.
Kľúčové slová:
počítač, počítačová cvičebňa, prevádzková bezpečnosť, hodnotenie rizík, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene