Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate
     
     
Final thesis
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:A device for measuring temperature in refrigeration systems
Written by (author):
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Peter Morvay
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Teplomer na meranie priebehu teploty v mraziarenských zariadeniach
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou teplotného snímača na meranie priebehu teplôt v chladiarenských zariadeniach, zobrazením aktuálnej teploty na LCD displeji v meranom priestore a ukladaním nameraných hodnôt na SD kartu. Cieľom práce je skonštruovanie zariadenia na meranie priebehu teploty, ktoré bude kompaktné s malými rozmermi, lacné a jednoducho použiteľné. Podľa týchto kritérií je najvhodnejším riešením použitie mikrokontroléra ako vyhodnocovacieho členu, ktorý je možné naprogramovať na základe požiadaviek konečného používateľa napríklad na ovládanie výkonu chladiacich zariadení, úpravu klimatizačných podmienok v meranom priestore a iné. Snímač teploty je možné využiť napríklad v potravinárskom priemysle, na kontrolu priebehu chladenia tovaru a výrobkov.
Key words:
teplota, mikrokontrolér, snímač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited