Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

     
Absolvent
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Teplomer na meranie priebehu teploty v mraziarenských zariadeniach
Autor: Ing. Ladislav Baláži
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Peter Morvay
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Teplomer na meranie priebehu teploty v mraziarenských zariadeniach
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou teplotného snímača na meranie priebehu teplôt v chladiarenských zariadeniach, zobrazením aktuálnej teploty na LCD displeji v meranom priestore a ukladaním nameraných hodnôt na SD kartu. Cieľom práce je skonštruovanie zariadenia na meranie priebehu teploty, ktoré bude kompaktné s malými rozmermi, lacné a jednoducho použiteľné. Podľa týchto kritérií je najvhodnejším riešením použitie mikrokontroléra ako vyhodnocovacieho členu, ktorý je možné naprogramovať na základe požiadaviek konečného používateľa napríklad na ovládanie výkonu chladiacich zariadení, úpravu klimatizačných podmienok v meranom priestore a iné. Snímač teploty je možné využiť napríklad v potravinárskom priemysle, na kontrolu priebehu chladenia tovaru a výrobkov.
Kľúčové slová:
teplota, mikrokontrolér, snímač

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene