Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Algoritmus na hľadanie cesty na základe údajov z 2D skenera
Autor: Ing. Matúš Hudec
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Tibor Bako
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Algoritmus na hľadanie cesty na základe údajov z 2D skenera
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá získavaním údajov z polovodičového 2D laserového skenera a ich následným spracovaním. Vytvorili sme aplikáciu, ktorá tieto údaje analyzuje a prehľadne ich číselne aj graficky zobrazuje. Popísali sme jednotlivé funkcie knižnice SCIP_library a jednotlivé ovládacie prvky nášho programu. S jeho pomocou sme odstránili chyby meraní, detegovali blízke prekážky a vybrali optimálny smer na ich obídenie. Graficky sme znázornili koncové body nameraných vzdialeností, čo nám poskytlo prehľadnú informáciu o vzdialenostiach a rozmiestneniach okolitých prekážok. Funkčnosť celého riešenia sme v laboratórnych podmienkach experimentálne otestovali a potvrdili. Vytvorený program teda považujeme za vhodný pre použitie pri detekcii a vyhýbanie sa blízkym prekážkam pri pohybe autonómnych mobilných robotov.
Kľúčové slová:
laserový senzor, navigácia robota, vyhýbanie sa prekážkam, 2D skener, algoritmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene