Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 
odborný asistent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     
     
Záverečná práca     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh počítačovej siete a možnosti jej zabezpečenia pre menšiu výrobnú firmu
Autor: Bc. Matúš Siklienka
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Návrh počítačovej siete a možnosti jej zabezpečenia pre menšiu výrobnú firmu
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre menšiu výrobnú firmu a možnosťami jej zabezpečenia. Návrh obsahuje komplexnú štruktúru siete od výberu kabeláže, vhodnej topológie až po výber správnych hardvérových komponentov a najlepšej bezpečnostnej ochrany pre celú sieť. Práca sa zároveň zaoberá porovnávaním rôznych bezpečnostných ochranných prostriedkov a navrhnutím najbezpečnejšej siete za čo najmenšie náklady. Hlavným prínosom tejto práce je zistenie či sú nové technológie prínosom ale aj či sú nápomocné pri plnení každodenných povinností. V teoretickej časti sú vysvetlené pojmy k tejto problematike a v praktickej časti je rozpísaný návrh počítačovej siete a jej zabezpečenia.
Kľúčové slová:
sieť, bezpečnosť, kabeláž

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene