Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikační číslo: 1457
 
odborný asistent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty
     
Absolvent     Výuka          Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Regulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchu
Autor:
Pracoviště:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce:
Oponent:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Regulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchu
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie funkčného riadenia polohy loptičky v potrubí za pomoci prúdenia vzduchu ovládaného pomocou programovateľného logického automatu (PLC) od firmy B&R, kde sa vyuţíva regulácia PSD. V prvej časti práce je popísaná teória diskrétneho riadenia so zameraním na PSD a PID reguláciu. Ďalej sú popísané metódy pre nastavenie PSD regulátorov (“Ziegler–Nichols“ , “pokus – omyl” a “Kuhnova metóda”). Druhá časť práce bliţšie zaznamenáva praktickú časť, popis jednotlivých modulov PLC, ich komunikácia a funkčnosť. Regulovaný model bol zhotovený a odskúšaný.
Klíčová slova:
Regulácia, Riadenie, PLC, PSD

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně