Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty
     
Absolvent          Záverečná práca     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Regulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchu
Autor:
Ing. Tomáš Ferenc
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Regulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie funkčného riadenia polohy loptičky v potrubí za pomoci prúdenia vzduchu ovládaného pomocou programovateľného logického automatu (PLC) od firmy B&R, kde sa vyuţíva regulácia PSD. V prvej časti práce je popísaná teória diskrétneho riadenia so zameraním na PSD a PID reguláciu. Ďalej sú popísané metódy pre nastavenie PSD regulátorov (“Ziegler–Nichols“ , “pokus – omyl” a “Kuhnova metóda”). Druhá časť práce bliţšie zaznamenáva praktickú časť, popis jednotlivých modulov PLC, ich komunikácia a funkčnosť. Regulovaný model bol zhotovený a odskúšaný.
Kľúčové slová:
Regulácia, Riadenie, PLC, PSD

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene