Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
Absolvent
     
Výučba
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh a realizácia zariadenia na meranie a vyhodnotenie mikroklimatických podmienok na pracovisku
Autor: Ing. Jakub Džatko
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Mgr. Patrik Bodemeijer
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh a realizácia zariadenia na meranie a vyhodnotenie mikroklimatických podmienok na pracovisku
Abstrakt:
Pracovné podmienky pre zamestnancov patria k základným aspektom úspešnej výroby. Ak pracovník pociťuje rušivé vplyvy pri práci, môže to ovplyvniť jeho výkon. Pri dlhodobej expozícii nevhodných podmienok na pracovisku sa tieto problémy môžu odzrkadliť aj na zdravotnom stave či už akútne zhoršenom alebo aj chorobe z povolania. Preto sme sa v diplomovej práci venovali meraniu mikroklimatických veličín. Podľa platnej legislatívnej vyhlášky je prípustný rozsah teplôt na tomto druhu pracovisku od 15°C do 24°C. Relatívna vlhkosť na pracovisku je podmienená minimálne na 30% a maximálne 70%. Po teoretickom zhodnotení mikroklimatických podmienok sme zhodnotili dostupné jednodoskové počítače, ktoré sú potrebné pri realizácii meracieho zariadenia. Zámerom tejto práce bolo oboznámenie s problematikou mikroklimatických podmienok, hardvérové a softvérové vybavenie meracieho zariadenia.V praktickej časti sme sa zamerali na spojenie jednotlivých zložiek do jedného celku a naprogramovanie meracieho zariadenia. Návrh výsledkov merania bolo zaradenie tohto zariadenia do automatizovaného vykurovacieho systému kde by spĺňalo dvojakú úlohu.
Kľúčové slová:relatívna vlhkosť, Raspberry Pi, Python, mikroklimatické podmienky, mikroklíma, teplota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene