Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     
     
     
Final thesis     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Automate of planning works in the agriculture holdings
Written by (author):
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podniku
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá navrhnutím a naprogramovaním databázovej počítačovej aplikácie na automatizáciu plánovacích prác v poľnohospodárskych podnikoch. Úlohou aplikácie je umožniť poľnohospodárskym podnikom efektívnejšie plánovať celoročnú prácu na orných pôdach s odhadom potrebného vynaloženého času, nákladov a spotrebovaného fyzického majetku pri jednotlivých plánovaných prácach. Súčasne aplikácia poskytuje informácie o naplánovaných prácach s možnosťou úpravy hlavných parametrov naplánovanej práce. Medzi vedľajšie možnosti aplikácie patrí spravovanie fyzického majetku a ľudských zdrojov a základné možnosti práce s účtom zaregistrovaným pre prácu v aplikácii. Výsledkom diplomovej práce je funkčný prototyp databázovej počítačovej aplikácie.
Key words:
počítačová aplikácia, databázové systémy, programovanie, automatizácia plánovania prác

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited