Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Automatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podniku
Autor:
Ing. Filip Kopáč
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Ján Csillag, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Automatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podniku
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá navrhnutím a naprogramovaním databázovej počítačovej aplikácie na automatizáciu plánovacích prác v poľnohospodárskych podnikoch. Úlohou aplikácie je umožniť poľnohospodárskym podnikom efektívnejšie plánovať celoročnú prácu na orných pôdach s odhadom potrebného vynaloženého času, nákladov a spotrebovaného fyzického majetku pri jednotlivých plánovaných prácach. Súčasne aplikácia poskytuje informácie o naplánovaných prácach s možnosťou úpravy hlavných parametrov naplánovanej práce. Medzi vedľajšie možnosti aplikácie patrí spravovanie fyzického majetku a ľudských zdrojov a základné možnosti práce s účtom zaregistrovaným pre prácu v aplikácii. Výsledkom diplomovej práce je funkčný prototyp databázovej počítačovej aplikácie.
Kľúčové slová:počítačová aplikácia, databázové systémy, programovanie, automatizácia plánovania prác

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene