Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of a universal wireless burglar alarm
Written by (author):
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh univerzálneho bezdrôtového zabezpečovacieho systému
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou prototypu bezdrôtového zabezpečovacieho systému, so špecifickými vlastnosťami a použitím. Práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť práce je zameraná na bezpečnostné systémy a elektrické zabezpečovacie systémy, teóriu elektromagnetického vlnenia a princípy bezdrôtovej komunikácie. Praktická časť sa venuje výberu vhodných technológií a komponentov na realizáciu cieľa. Nasleduje návrh použitia a fungovania jednotlivých komponentov, ktoré potom spojíme do funkčných prototypov. Posledným krokom je testovanie najdôležitejšieho parametru pre splnenie nášho cieľa, ktorým je maximálny dosah.
Key words:bezdrôtový alarm s dlhým dosahom, zabezpečovací systém, bezdrôtový alarm, LoRa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited