Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh univerzálneho bezdrôtového zabezpečovacieho systému
Autor:
Ing. Filip Mihalovič
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh univerzálneho bezdrôtového zabezpečovacieho systému
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou prototypu bezdrôtového zabezpečovacieho systému, so špecifickými vlastnosťami a použitím. Práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť práce je zameraná na bezpečnostné systémy a elektrické zabezpečovacie systémy, teóriu elektromagnetického vlnenia a princípy bezdrôtovej komunikácie. Praktická časť sa venuje výberu vhodných technológií a komponentov na realizáciu cieľa. Nasleduje návrh použitia a fungovania jednotlivých komponentov, ktoré potom spojíme do funkčných prototypov. Posledným krokom je testovanie najdôležitejšieho parametru pre splnenie nášho cieľa, ktorým je maximálny dosah.
Kľúčové slová:
bezdrôtový alarm s dlhým dosahom, zabezpečovací systém, bezdrôtový alarm, LoRa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene