Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
 
Lecturer - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts
     
Graduate     
     
Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Ecological and energetic aspects of biomass usage
Written by (author):
Department:
Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Opponent 1:
Opponent 2:Ing. Štefan Pepich, PhD.
Opponent 3:
prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy
Summary:
Cieľom dizertačnej práce bolo vykonanie energetickej analýzy možností využitia bioenergetických zdrojov dostupných v mieste ich produkcie. Pre splnenie tohto cieľa boli uskutočnené merania, ktoré umožnili vykonať energetickú bilanciu priameho spaľovania biomasy. Práca sa zamerala na poľnohospodársku biomasu, resp. zmesi zložené z viacerých druhov biomasy. Bol navrhnutý systém tvorby peliet z biomasy v podmienkach domácností na juhozápadnom Slovensku. Pre potreby energetickej analýzy technológií spaľovania sa vykonalo kalorimetrické určenie spaľovacieho tepla a výhrevnosti skúmaných vybraných zmesí biomasy. Bol navrhnutý systém merania emisií, ktorý umožňuje v laboratórnych podmienkach sledovať množstvo emisií vznikajúcich pri spaľovaní peliet z biomasy a zároveň merať množstvo tepla vytvoreného spálením 5 kg vzorky vybraných druhov biomasy a ich zmesí.
Key words:
biomasa, využitie biomasy, výroba peliet, ekologia, spaľovanie biomasy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited