Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikační číslo: 1457
 

     
Absolvent
     
     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy
Autor:
Pracoviště: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent 2:Ing. Štefan Pepich, PhD.
Oponent 3:
prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce bolo vykonanie energetickej analýzy možností využitia bioenergetických zdrojov dostupných v mieste ich produkcie. Pre splnenie tohto cieľa boli uskutočnené merania, ktoré umožnili vykonať energetickú bilanciu priameho spaľovania biomasy. Práca sa zamerala na poľnohospodársku biomasu, resp. zmesi zložené z viacerých druhov biomasy. Bol navrhnutý systém tvorby peliet z biomasy v podmienkach domácností na juhozápadnom Slovensku. Pre potreby energetickej analýzy technológií spaľovania sa vykonalo kalorimetrické určenie spaľovacieho tepla a výhrevnosti skúmaných vybraných zmesí biomasy. Bol navrhnutý systém merania emisií, ktorý umožňuje v laboratórnych podmienkach sledovať množstvo emisií vznikajúcich pri spaľovaní peliet z biomasy a zároveň merať množstvo tepla vytvoreného spálením 5 kg vzorky vybraných druhov biomasy a ich zmesí.
Klíčová slova:
biomasa, využitie biomasy, výroba peliet, ekologia, spaľovanie biomasy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně