Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 

Kontakty          
     
Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy
Autor: Ing. František Adamovský, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent 2:
Ing. Štefan Pepich, PhD.
Oponent 3:
prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce bolo vykonanie energetickej analýzy možností využitia bioenergetických zdrojov dostupných v mieste ich produkcie. Pre splnenie tohto cieľa boli uskutočnené merania, ktoré umožnili vykonať energetickú bilanciu priameho spaľovania biomasy. Práca sa zamerala na poľnohospodársku biomasu, resp. zmesi zložené z viacerých druhov biomasy. Bol navrhnutý systém tvorby peliet z biomasy v podmienkach domácností na juhozápadnom Slovensku. Pre potreby energetickej analýzy technológií spaľovania sa vykonalo kalorimetrické určenie spaľovacieho tepla a výhrevnosti skúmaných vybraných zmesí biomasy. Bol navrhnutý systém merania emisií, ktorý umožňuje v laboratórnych podmienkach sledovať množstvo emisií vznikajúcich pri spaľovaní peliet z biomasy a zároveň merať množstvo tepla vytvoreného spálením 5 kg vzorky vybraných druhov biomasy a ich zmesí.
Kľúčové slová:
biomasa, využitie biomasy, výroba peliet, ekologia, spaľovanie biomasy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene