Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Identifikačné číslo: 1458
Univerzitný e-mail: bielek [at] is.uniag.sk
 
Profesor - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR) - ukončené

     
     
     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Bálint
Vlhkostný režim pôdy po jej ošetrení hĺbkovým kyprením
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Natália Broošová, PhD.
Produkčný a energetický potenciál energetickej dreviny Salix schwerinii x Salix viminalis a pereniálnej trávy Miscanthus sinensis
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klaudia Černáková
Informačná podpora pre ochranu a využitie pôdy vo vybranom území
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Gubáň
Produkčno-dotačná a environmentálna bilancia pôdy v SR
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zdenka Chochulová
Odborné, eknonomické a politické princípy ochrany pôdy v SR
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Michaela Královičová
Odborné, ekonomické a politické princípy ochrany pôdy v EU
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Lipka
Informačná podpora pre ochranu a využitie pôdy vo vybranom území 2.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Natália Petríková
Spôsoby nakladania s komunálnym odpadom vo vybranej obci (meste) Nitrianskeho regiónu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Petríková
Zlepšený environmentálny manažment nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Nitra
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriel Švec
Zlepšený environmentálny manažment nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Nové Zámky
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Zsupcsánová
Rozsah a stupeň obmedzení hospodárenia v poľnohospodárskom podniku Agrodružstvo Turňa nad Bodvou z dôvodov nitrátovej direktívy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloslava Zuskáčová
Rozsah a stupeň obmedzení obhospodarovania pôd poľnohospodárskeho družstva Tatry v Spišskej Belej z dôvodov nitrátovej direktívy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Žilavý
Manažment sucha opatreniami na pôde
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná