Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Haščík, PhD.
Identifikačné číslo: 1459
Univerzitný e-mail: peter.hascik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Vedúci pracoviska - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Balažovjech
Senzorické vlastnosti mäsa nutrie riečnej
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriam Ballová
Fyzikálno-chemické vlastnosti medu z vybraných oblastí východného Slovenska
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Veronika Barnová
Hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality kvetových medov z Východoslovenského regiónu
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Barnová
Kvalitatívna analýza slovenských kvetových a medovicových medov
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Belková
Význam mäsa a živočíšneho tuku v potravinovom reťazci človeka
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Blanka Bilovská
Vplyv aplikácie probiotického preparátu na chemické zloženie najcennejších častí JOT výkrmových kurčiat
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adriana Bodnárová
Hydinové mäso ako dôležitá súčasť potravinového reťazca človeka
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Bohunský
Chemické zloženie mäsa kurčiat po aplikácii propolisového extraktu v ich výžive
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľuboš Bohunský
Využitie a kvalita mäsa vodnej hydiny
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Boška
Hodnotenie farby medu spektrofotometrickou metódou
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Andrej Boška
Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovania
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Matej Čech
Hodnotenie kvality mäsa kurčiat po aplikácii hroznových výliskov vo výžive
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Čičmanec
Nutričné zloženie mäsa farmových králikov
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Dudášová
Hodnotenie vybraných technologických vlastností mäsa kurčiat po aplikácii peľu a propolisu v ich výžive
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ibrahim Omer Elamin Elimam, PhD., MSc
Meat performance and meat quality of chickens after application of bee pollen in their diet
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jozef Garlík, PhD.
Vplyv aplikácie propolisu vo výžive kurčiat na ich mäsovú úžitkovosť a kvalitu mäsa.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Gazda
Zhodnotenie mäsovej úžitkovosti bažanta poľovného (Phasianus colchicus)
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jakub Graus
Chemické zloženie mäsa divých kačíc
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jakub Graus
Chemické zloženie mäsa divých kačíc
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Graus
Mäso zveriny a jeho využitie v gastronómii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Gulánová
Vplyv rôznych prírodných kŕmnych doplnkov na mäsovú úžitkovosť brojlerových kurčiat
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Hrachovský
Rybie mäso vo výžive človeka
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Andrej Hrachovský
Rybie mäso vo výžive človeka.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tibor Jakubík
Porovnanie chemického zloženia hlavných druhov mäsa jatočných zvierat
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Jendrejčák
Kvalita mäsa jarabice poľnej
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Jendrejčák
Mäsová úžitkovosť jarabice poľnej
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Kičková
Aplikácia peľového extraktu na dosahovanú úžitkovosť kurčiat
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. PaedDr. Katarína Kminiaková
Chemické zloženie mäsa kurčiat po aplikácii probiotík v ich výžive
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Konkoľ
Aplikácia propolisu vo výžive kurčiat na ich dosahovanú mäsovú úžitkovosť
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Konkoľ
Vplyv propolisového extraktu na kvalitu mäsa kurčiat
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radim Laluch
Vplyv probiotík na kvalitu produkcie kurčiat rôznych hybridných kombinácií
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Líška
Hovädzie mäso ako súčasť potravinového reťazca človeka
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslava Líšková
Aplikácia propolisu vo výžive kurčiat na senzorickú kvalitu ich mäsa
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Majorovič
Aplikácia propolisu vo výžive kurčiat na ich hospodárske využitie krmiva
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ivana Martišová
Mäsová úžitkovosť kurčiat Ross 308 po aplikácii peľu v ich výžive
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivana Martišová
Vzťah aplikácie včelích produktov vo výžive hydiny na ich užitkovosť
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Masiarčin
Technologická kvalita mäsa kurčiat po aplikácii vybraného kŕmneho doplnku
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Mihok, PhD.
Overenie účinku probiotického preparátu aplikovaného cez vodný zdroj na mäsovú úžitkovosť a kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michal Mihok, PhD.
Overenie účinku probiotického preparátu aplikovaného cez vodný zdroj na mäsovú úžitkovosť a kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Obertová
Kvalita medov v oblasti Hornej Nitry
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Obertová
Využitie včelích produktov a apiterapia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavel Petrus
Faktory ovplyvňujúce kvalitu ovčieho mäsa
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Porubčanová
Senzorické hodnotenie mäsa
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristián Šár
Faktory vplývajúce na kvalitu pštrosieho mäsa
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Škerková
Chemické zloženie hydinového mäsa po aplikácii peľu vo výžive kurčiat
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Šmegnerová
Nutričné porovnanie vajec
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Šmegnerová
Porovnanie akosti vajec z gazdovského a konvenčného chovu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Šmiga
Bažantie mäso ako doplnok potravinovej výživy človeka
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Štadler
Aminokyselinový profil cenných častí jatočne opracovaného tela kurčiat po aplikácii peľu v ich výžive
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Trembecká, PhD.
Vplyv aplikácie prírodných kŕmnych látok na mäsovú úžitkovosť a kvalitu mäsa kurčiat
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Vincentová
Hydina a hydinové mäso ako dôležitá potravina vo výžive človeka
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Vincentová
Vplyv prídavku peľu na mäsovú úžitkovosť brojlerových kurčiat
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Weng
Mäsová úžitkovosť a technologická kvalita mäsa Lysky čiernej
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Závacká
Efekt propolisu vo výžive kurčiat na ich mäsovú úžitkovosť
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná