Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Identifikačné číslo: 1459
Univerzitný e-mail: peter.hascik [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty     
     
Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Viktor Balažovjech
Senzorické vlastnosti mäsa nutrie riečnej
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miriam Ballová
Fyzikálno-chemické vlastnosti medu z vybraných oblastí východného Slovenska
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. Veronika Barnová
Hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality kvetových medov z Východoslovenského regiónu
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Barnová
Kvalitatívna analýza slovenských kvetových a medovicových medov
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Blanka Bilovská
Vplyv aplikácie probiotického preparátu na chemické zloženie najcennejších častí JOT výkrmových kurčiat
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adriana Bodnárová
Hydinové mäso ako dôležitá súčasť potravinového reťazca človeka
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adriana Bodnárová
Profil mastných kyselín v mäse kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľuboš Bohunský
Chemické zloženie mäsa kurčiat po aplikácii propolisového extraktu v ich výžive
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľuboš Bohunský
Využitie a kvalita mäsa vodnej hydiny
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Boška
Hodnotenie farby medu spektrofotometrickou metódou
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. Andrej Boška
Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovania
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Boška
Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovania
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Matej Čech
Hodnotenie kvality mäsa kurčiat po aplikácii hroznových výliskov vo výžive
september 2023
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Čičmanec
Nutričné zloženie mäsa farmových králikov
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Dudášová
Hodnotenie vybraných technologických vlastností mäsa kurčiat po aplikácii peľu a propolisu v ich výžive
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ibrahim Omer Elamin Elimam, PhD., MSc
Meat performance and meat quality of chickens after application of bee pollen in their diet
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Jozef Garlík, PhD.
Vplyv aplikácie propolisu vo výžive kurčiat na ich mäsovú úžitkovosť a kvalitu mäsa.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Gazda
Zhodnotenie mäsovej úžitkovosti bažanta poľovného (Phasianus colchicus)
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jakub Graus
Chemické zloženie mäsa divých kačíc
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jakub Graus
Chemické zloženie mäsa divých kačíc
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Graus
Mäso zveriny a jeho využitie v gastronómii
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Gulánová
Vplyv rôznych prírodných kŕmnych doplnkov na mäsovú úžitkovosť brojlerových kurčiat
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Andrej Hrachovský
Rybie mäso vo výžive človeka
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Andrej Hrachovský
Rybie mäso vo výžive človeka.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tibor Jakubík
Porovnanie chemického zloženia hlavných druhov mäsa jatočných zvierat
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Jendrejčák
Kvalita mäsa jarabice poľnej
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lukáš Jendrejčák
Mäsová úžitkovosť jarabice poľnej
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Katarína Kičková
Aplikácia peľového extraktu na dosahovanú úžitkovosť kurčiat
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. PaedDr. Katarína Kminiaková
Chemické zloženie mäsa kurčiat po aplikácii probiotík v ich výžive
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Štefan Konkoľ
Aplikácia propolisu vo výžive kurčiat na ich dosahovanú mäsovú úžitkovosť
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Konkoľ
Vplyv propolisového extraktu na kvalitu mäsa kurčiat
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Radim Laluch
Vplyv probiotík na kvalitu produkcie kurčiat rôznych hybridných kombinácií
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Líška
Hovädzie mäso ako súčasť potravinového reťazca človeka
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslava Líšková
Aplikácia propolisu vo výžive kurčiat na senzorickú kvalitu ich mäsa
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Majorovič
Aplikácia propolisu vo výžive kurčiat na ich hospodárske využitie krmiva
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ivana Martišová
Mäsová úžitkovosť kurčiat Ross 308 po aplikácii peľu v ich výžive
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivana Martišová
Vzťah aplikácie včelích produktov vo výžive hydiny na ich užitkovosť
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslav Masiarčin
Technologická kvalita mäsa kurčiat po aplikácii vybraného kŕmneho doplnku
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Mihok, PhD.
Overenie účinku probiotického preparátu aplikovaného cez vodný zdroj na mäsovú úžitkovosť a kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Michal Mihok, PhD.
Overenie účinku probiotického preparátu aplikovaného cez vodný zdroj na mäsovú úžitkovosť a kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Obertová
Kvalita medov v oblasti Hornej Nitry
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Obertová
Využitie včelích produktov a apiterapia
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Pavel Petrus
Faktory ovplyvňujúce kvalitu ovčieho mäsa
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Katarína Porubčanová
Senzorické hodnotenie mäsa
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristián Šár
Faktory vplývajúce na kvalitu pštrosieho mäsa
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Škerková
Chemické zloženie hydinového mäsa po aplikácii peľu vo výžive kurčiat
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Šmegnerová
Nutričné porovnanie vajec
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Šmegnerová
Porovnanie akosti vajec z gazdovského a konvenčného chovu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Filip Šmiga
Bažantie mäso ako doplnok potravinovej výživy človeka
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Štadler
Aminokyselinový profil cenných častí jatočne opracovaného tela kurčiat po aplikácii peľu v ich výžive
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Trembecká, PhD.
Vplyv aplikácie prírodných kŕmnych látok na mäsovú úžitkovosť a kvalitu mäsa kurčiat
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Vincentová
Hydina a hydinové mäso ako dôležitá potravina vo výžive človeka
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Vincentová
Vplyv prídavku peľu na mäsovú úžitkovosť brojlerových kurčiat
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Weng
Mäsová úžitkovosť a technologická kvalita mäsa Lysky čiernej
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Závacká
Efekt propolisu vo výžive kurčiat na ich mäsovú úžitkovosť
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná