Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Haščík, PhD.
Identifikačné číslo: 1459
Univerzitný e-mail: peter.hascik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Vedúci pracoviska - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MELLEN, M. -- SUDZINOVÁ, J. -- HAŠČÍK, P. Mäsové výrobky produkované zo surovín z domácich chovov. In Chovateľ. 55, 1 (2019), s. 24. ISSN 0862-5573.

Originálny názov: Mäsové výrobky produkované zo surovín z domácich chovov
Anglický názov:
Autor: Martin Mellen (34%)
Janka Sudzinová (33%)
doc. Ing. Peter Haščík, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Chovateľ
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 55
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 24
Do strany: 24
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: chov domácich zvierat, úžitkovosť zvierat, mäsové výrobky, spracovanie mäsa
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Peter Haščík, PhD.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Chovateľ. Dunajská Streda: ISSN 0862-5573.

Originálny názov: Chovateľ
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0862-5573
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Dunajská Streda
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)