Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Haščík, PhD.
Identifikačné číslo: 1459
Univerzitný e-mail: peter.hascik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Vedúci pracoviska - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČUBOŇ, J. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. -- CVIKOVÁ, P. -- PAVELKOVÁ, A. -- TKÁČOVÁ, J. -- LOPAŠOVSKÝ, Ľ. Biogénne amíny. In SciCell magazín. 2, 1 (2019), s. 2019. ISSN 2585-9137.

Originálny názov: Biogénne amíny
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (16%)
doc. Ing. Peter Haščík, PhD. (14%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (14%)
Ing. Petronela Cviková, PhD. (14%)
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (14%)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (14%)
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD. (14%)
Pracovisko: Katedra mikrobiológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: SciCell magazín
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 2
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: biogénne amíny, potraviny, vedľajšie účinky (medicína), aminokyseliny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

SciCell magazín. Mojzesovo: ISSN 2585-9137.

Originálny názov: SciCell magazín
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2585-9137
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Mojzesovo
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)