Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Identification number: 1460
 

     
     
Lesson     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslava Bačová
Príjem makroživín vo vybraných odrodách jačmeňa siateho s ohľadom na efektívnosť pestovania
April 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Bašová
Akumulácia makroživín do obilnín v závislosti od biotických a abiotických faktorov
April 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Bedeová
Vplyv ťažkých kovov v pôde na obsahy celkových antokyanínov v jahodách
April 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Bogyová
Analýza príjmu látok v potravinách u študentov VĽU a bežnou populáciou
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Bogyová
Antokyaníny a flavonoidy v drobnom ovocí
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Bošková
Nutričné a antinutričné látky v slepačom vajci a ich vplyv na zdravie človeka
May 2012
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klaudia Brücková, PhD.
Antioxidačná kapacita dôležitých prírodných látok vo vybraných nápojoch
May 2012Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Cepláková
Toxické látky v mlieku a v mliečnych výrobkoch
May 2012
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Naďa Černáková
Kumulácia ťažkých kovov v tkanivách rýb
May 2013Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ondrej Dóci
Biopalivá a ich emisie
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Nikola Fedorová
Rizikové kovy v koreninách
April 2017Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Fekeová
Prírodné antioxidanty a ich význam v metabolizme človeka
April 2017Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Gáborová
Akumulácia ťažkých kovov v obilninách v stresových situáciách
May 2011
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniela Hašuľová
Dioxíny, polychlórované bifenyly v produktoch živočíšného pôvodu
April 2018
Displaying the final thesis
15.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Daniela Hašuľová
Dioxíny, polychlórované bifenyly v produktoch živočíšného pôvodu
April 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hradský
Monitoring výskytu fluóru v pôde v okolí bývalého podniku ZSNP v Žiari nad Hronom
March 2018Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hradský
Riziko príjmu fluóru s potravinového reťazca environmentálne zaťaženej oblasti Žiaru nad Hronom
April 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bc. Erik Chovanček, PhD.
Účinky a význam bioaktívnych látok sóje.
May 2013Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Jabrocká
Konzumácia obilnej vlákniny v prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka
April 2018
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Jabrocká
Vplyv sacharidov na vznik nádorových ochorení
April 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Jurášová
Význam tiamínu, riboflavínu, niacínu a kyanokobalamínu pre ľudský organizmus
May 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lýdia Klimeková
Redukcia vstupov ťažkých kovov do cereálii
May 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denisa Kmecová
Indukcia toxických látok v pochutinách počas výrobného procesu
May 2011
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Kosáková
Vstup kontaminantov do obilnín v závislosti od biotických a abiotických faktorov
April 2011Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Agáta Michaela Kötelesová
Obsah medi v zrne jačmeňa ozimného v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia
April 2019Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Agáta Michaela Kötelesová
Rizikové kovy vo vybraných druhoch zeleniny
April 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Kožová
Liečivé účinky a kvalita medu
May 2018Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Krajčíková
Prestup ťažkých kovov v biosystéme pôda-rastlina
April 2016
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Kristová
Prírodné látky v čokoláde
April 2017Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Kudlová
Toxické látky v mäse rýb
May 2011Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Letko
Antioxidanty v ovocí a zelenine
May 2012Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Žaneta Lukáčová
Makroelementy a mikroelementy v organických zmesiach na výrobu bionafty
May 2011
Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Miroslava Makovičová
Prestup kontaminantov do potravín z obalových materiálov a ich možná eliminácia
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslava Makovičová
Prestup kontaminantov z obalov do potravín a ich možná eliminácia
April 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Angelika Martinková
Vyznam antioxidantov v červených vínach pre zdravie ludi.
May 2012
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Mendel
Vplyv ťažkých kovov na vodné mikroorganizmy
May 2013
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Darina Mikušťáková
Dusičnany v potravinách
May 2013Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Darina Mikušťáková
Vplyv aplikovaných dôležitých makroprvkov a obrábania pôdy na príjem Ni do zrna jačmeňa siateho.
May 2015Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Ján Monček
Reziduá pesticídov v ovocí
April 2019
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Petrášová
Zdraviu prospešné látky v strukovinách
May 2012
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michala Petrášová
Vplyv vybraných mikronutrientov na vznik nádorových ochorení
May 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Petrovičová
Vplyv aplikovaných dôležitých makroprvkov a obrábania pôdy na príjem Cr do zrna jačmeňa siateho.
May 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Petrovičová
Vplyv vápnika a horčíka na ľudský organizmus
May 2013
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Pohanková
Charakteristika vitamínov a ich účinok na ľudský organizmus
May 2015Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Natália Pohanková
Vitamín C - jeho vplyv na ľudský organizmus
May 2013Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Roob
Ťažké kovy vo vínach
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Slabeciusová
Ochranný účinok antokyanínov obsiahnutých v zelenine
April 2016
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcela Štefaňáková
Bielkovinové hydrolyzáty a aminokyseliny vo výžive športovcov
May 2012
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Barbora Šubová
Význam antioxidantov v ovocí
April 2016
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Šulík
Vplyv biotických a abiotických faktorov na celkový obsah polyfenolov v jahodach
April 2016
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marta Šuplatová
Indukcia škodlivín po spracovaní jedlých olejov
May 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Vašková
Príjem niklu a chrómu do zrna jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktorom
March 2017
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lenka Vestenická
Alkaloidy v čokoláde
April 2019
Displaying the final thesis
54.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Lenka Vestenická
Obsah vybraných makrobiogénných prvkov v pastách používaných na výrobu nealkoholických nápojov
April 2021
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mikuláš Zavilla
Vstup Co a Cr do jačmeňa siateho so zreteľom na efektívnosť obrábania a stupňa hnojenia.
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress