Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Identification number: 1460
University e-mail: pavol.trebichalsky [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Chemistry (FBFS)

Contacts     Graduate          
Publications
     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.Zariadenie na bezpečný prietok špecifických plynov v potrubiach a spôsob na zabezpečenie tohto bezpečného prietoku: patentový spis 288765 : dátum sprístupnenia 20.5. 2020
Trebichalský, Pavol -- Tomáš, Ján
Zariadenie na bezpečný prietok špecifických plynov v potrubiach a spôsob na zabezpečenie tohto bezpečného prietoku: patentový spis 288765 : dátum sprístupnenia 20.5. 2020. TREBICHALSKÝ, P. -- TOMÁŠ, J.
AGJ
Autorské osvedčenia, patenty, objavy2020Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.