Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Identifikačné číslo: 1461
Univerzitný e-mail: miroslav.zitnak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Adamec
Analýza rizík pri oprave poľnohospodárskych strojov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Apacs
Bezpečnosť práce v objektoch živočíšnej výroby
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Bakošová
Bezpečnosť ako stratégia rozvoja organizácie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Simona Bakošová
Vplyv faktorov pracovného prostredia na bezpečnosť zamestnancov vo vybranom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Bányi
Bezpečnosť pri výrobe stavebných dielcov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Bányi
Hodnotenie bezpečnosti vo výrobnej spoločnosti
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Baran
Analýza bezpečnosti vo výrobnej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Baran
Bezpečnosť ako stratégia rozvoja podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renáta Beluchová
Bezpečnosť práce na stredných odborných školách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Beluchová
Hodnotenie systému manažérstva BOZP vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Beňová
Koordinácia bezpečnosti práce na staveniskách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Bíro
Požiarna ochrana v poľnohospodárskych objektoch
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Blesák
Dodržiavanie bezpečnosti v stavebných organizáciách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Blesák
Hodnotenie stavebnej organizácie z hľadiska bezpečnosti práce
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Blicklingová
Identifikácia a hodnotenie rizík na pracoviskách technickej fakulty
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Bliznák
Interný audit vo výrobnom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Lukáš Boháčik
Hodnotenie dopravy poľnohospodárskych materiálov vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Boháčik
Hodnotenie dopravy poľnohospodárskych materiálov vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Matúš Bošanský, PhD.
Protipožiarna ochrana výrobných objektov
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Cigáň
Operatívne riadenie krízových situácií v železničnej doprave
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Cigáň
Zaistenie bezpečnosti práce v osobnej železničnej doprave
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Cvoliga
Analýza faktorov ovplyvňujúcich BOZP na výrobnej linke
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Cvoliga
BOZP pri výstavbe rodinného domu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Dolejš
Postavenie a úlohy manažérstva rizika v BOZP vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Domaracký
BOZP ako stratégia rozvoja firmy "Bezpečný podnik"
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcel Džačovský
Analýza rizík pri skladovaní a doprave produktov vo vybranej organizácii
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Džačovský
Bezpečnosť pri preprave materiálov v distribučnej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Fusková
Analýza pracovného prostredia v chove ošípaných
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Fusková
Návrh bezbariérového rodinného domu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Gajdoš
BOZP na stredných školách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Gajdoš
Manažérstvo rizík v strojárskom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Galanda
Analýza ohrození pri výrobe výrobkov z dreva
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Galanda
Manažérstvo BOZP vo vybranej drevospracujúcej firme
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Gemeri
Hlučnosť ako faktor kvality pracovného prostredia vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľudovít Gráf
Zavádzanie systému manažérstva BOZP vo vybranej stavebnej firme
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Gráf
Manažérstvo rizika pri zbere a doprave slamy na energetické účely
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Žofia Höriková
Analýza nebezpečenstiev pri navyšovaní hrádze vodného toku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Hudec
Analýza ohrození pri údržbe a prevádzke osobných výťahov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Hudec
Bezpečnosť výťahov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Hudecová
Analýza bezpečnosti práce a potravín v distribučných sieťach
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Hudec
Organizácia zásahu Hasičského a záchranného zboru pri mimoriadných udalostiach
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Chovanec
Faktory ovplyvňujúce bezpečnosť na výrobnej linke
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kitti Jakabová
Riadenie faktorov ovplyvňujúcich bezpečnosť na vybranej linke
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Jalec
Manažérstvo rizika pri pozberovom spracovaní a skladovaní obilia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Valéria Jančová
Analýza bezpečnosti práce v stravovacích zariadeniach
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Valéria Jančová
Použitie metódy HACCP vo vybranej prevádzke
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Slavka Jankovičová
Hodnotenie bezpečnosti práce v stavebných organizáciách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Jánošík
Manažérstvo rizika pri zbere a doprave obilia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Juhász
Analýza faktorov kvality pracovného prostredia na pozberovej linke
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kačina
Možnosti znižovania rizík pri výkopových prácach
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jarmila Kapustová
Bezpečnosť pri údržbe železničnej infraštruktúry
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dagmar Koprdová
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracovného prostredia vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dagmar Koprdová
Ukazovatele kvality pracovného prostredia vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Kostoláni
Hodnotenie rizík v oblasti BOZP pri zbere a pri likvidácii domového odpadu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Kostoláni
Zavádzanie manažmentu BOZP vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martina Kováčová
Hodnotenie bezpečnosti vo výrobnej organizácii
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Kovalčíková
Posúdenie bezpečnostných aspektov vo výrobnom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Krajčo
Analýza ohrození pri údržbe a prevádzke vysokozdvižných vozíkov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Samuel Krakó
Dodržiavanie bezpečnosti pri spracovaní kameňa
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Romana Krnčanová
Analýza nebezpečenstiev pri prácach v stiesnených priestoroch
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Kunová
Manažérstvo rizika vo vybranom strojárskom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Denis Malý
Použitie metódy HACCP v pozberovom spracovaní obilnín
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Matejička
Zaistenie bezpečnosti práce v nákladnej železničnej doprave
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Matuškovič
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácii
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ján Micheľ
Analýza práce pracovno-zdravotnej služby vo vybranom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Mócik
Spôsoby identifikácie nebezpečenstiev v pracovnom procese
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Morvai
Energetická náročnosť technológií v chove hydiny pri zachovaní dobrej farmárskej praxe
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Németh
Vplyv kvality pracovného prostredia na vznik chorôb z povolania
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Ondruš
Analýza fyzickej záťaže pracovníkov vo výrobnom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Ondruš
Hodnotenie bezpečnosti práce vo vybranom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Patrik
Hodnotenie bezpečnosti v organizácii
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Peniašková
Hodnotenie bezpečnosti plynových a tlakových zariadení vo vybranej organizácii
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Peniašková
Použitie metódy HACCP pri spracovaní mlieka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Pípašová
Úloha interného auditu pri garantovaní bezpečnosti potravín
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Pivarčiová
Analýza nebezpečenstiev v automobilovom priemysle
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Pivarčiová
Kontrola expozície hluku a implementácia prevencie pri výrobe autosúčiastok
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Polák
BOZP vo vybranom výrobnom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Pondela
Bezpečnosť a pracovné podmienky pri servisných prehliadkach vozidiel
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martina Prístavková, PhD.
Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikoch
august 2017Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martina Prístavková, PhD.
Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikoch
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Puterová
Analýza kvality výroby v automobilovom priemysle
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: David Rapsa
Koordinácia bezpečnosti na stavbách základný faktor znižovania úrazovosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Skačan
Bezpečnosť navigácií strojov v podmienkach presného poľnohospodárstva
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Skačan
Vplyv navigácie strojov na bezpečnosť obsluhy pri vykonávaní jednotlivých pracovných operácií
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Sýkora
Prašnosť ako faktor kvality pracovného prostredia vo vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Sýkora
Úlohy manažérstva rizika pri dodržiavaní bezpečnosti vo vybranom podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kevin Szabó
Analýza bezpečnosti práce v autoservise
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Szikorová
Zavádzanie systému manažérstva BOZP vo výrobnom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Šiklóši
Bezpečnosť a požiarna ochrana poľnohospodárskych stavieb
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Šinkora
Problémy stavieb pre seniorov z hľadiska možnosti evakuácie osôb
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Šinkorová
Požiarna ochrana obchodných centier
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Škorec
Implementácia legislatívy EÚ v oblasti BOZP pre obsluhy stavebných strojov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Šmehyl
Analýza rizík pri práci s lešením
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Veronika Šranková, PhD.
Vplyv podlahových konštrukcií na kvalitu prostredia v chove hydiny
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Šustek
Analýza faktorov ovplyvňujúcich BOZP na vybranej linke
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Šútor
Riziká pri zbere a doprave siláže zavädnutých krmovín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Valkovič
Identifikácia a hodnotenie rizík na bioplynovej stanici
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Vánik
Analýza faktorov kvality pracovného prostredia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Matej Vánik
Analýza faktorov kvality pracovného prostredia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Vánik
Analýza nepriaznivých vplyvov stroja na pracovné prostredie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Rastislav Varga
Bezpečnosť pri výrobe polyetylénových rúr
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Rastislav Varga
Požiadavky na bezpečnosť pri výrobe plastov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Beata Vavreková
Bezpečnosť pri skladovaní a doprave horľavých látok
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Veselská
Hodnotenie pracovného prostredia pracovníkov živočíšnej výroby
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Peter Zadrabaj
Manažérstvo BOZP vo vybranej stavebnej organizácii
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná